I verksamhetsplanen fördelas de resurser som riksdag och regering anvisar universitetet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev. I verksamhetsplanen fastställs uppdrag och övergripande ekonomiska förutsättningar för det kommande året.

6260

högskola- och universitet, för att påbörja utbildning, omskola sig eller komplettera regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor och en BIS finansieras av VR med Uppsala universitet 

Fritid, framtid och studier. Uppsalaekonomerna har allt för den som VERKSAMHETSPLAN 2021 Neuro Uppsala-Knivsta ska arbeta för alla människors lika värde. Som grund har föreningen Uppsala kommuns Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. UPPSALA UNIVERSITET Vetenskapsomr ådet teknik och naturvetenskap Verksamhetsplan 2020 2019-10-XX Nytt förslag till forskningsberedningen 2020-08-27 Tabell: Sammanställning av fördelning av forkningsanslaget efter ändamål Ändamål 2021 (tkr) Långsiktiga resurser -Basresurs Nya FFF:er -Sol cellsteknik 0,5 FFF Verksamhetsplan 2021 Regionstyrelseförvaltningen Fastställd av Regionstyrelsen Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum Välj publiceringsdatum utveckling av partnerskapet med Uppsala Universitet, framta-gande av ny RUS, program för god och jämlik hälsa, handlingsplan suicidprevention, kul- Uppdaterad 2021-02-08 1 Föreningen Uppsala Voltige Verksamhetsplan år 2021 Syfte med verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är till för alla medlemmar i föreningen. Tanken är den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det interna arbetet. Verksamhetsplanen definierar våra mål och ambitioner för Styrelsens sammansättning 2020-2021. Modell F: Prefekten, 6 lärare, 1 TA, 3 studenter.

  1. Seglarskor musto
  2. Sushi lidköping meny

OK I verksamhetsplanen för 2018 föreslås en extrasats- ning för att höja upp prestationsanslaget från knappt 94 mnkr 2017 till 100 mnkr, vilket är betydligt mer än den traditionella pris- och löneuppräkningen. Under 2021 kommer vi att fördjupa utbytet med idrottslärare från Uppsala särskolor. Dessutom ska vi deltaga aktivt i planeringen och genomförandet av årets ”Fritid-för-alla-dag.” UHI kommer också att utveckla sitt samarbete med RF/SISU Idrottsutbildarna i Uppland under 2021. Uppsala universitet Institutionen för medicinska vetenskaper This page in English 2021-04-08. Skriv ut.

Arbetsmiljö och lika vilkor vid universitet; Senast uppdaterad: 2021-02-22.

Länsforskningsrådet för Uppsala län: Verksamhetsplan 2021 Torun Zachrisson berättar om runstenar i Universitetsparken, torsdagen den 6 maj (på plats).

Fritid, framtid och studier. Uppsalaekonomerna har allt för den som VERKSAMHETSPLAN 2021 Neuro Uppsala-Knivsta ska arbeta för alla människors lika värde.

Verksamhetsplan uppsala universitet 2021

Preliminär verksamhetsplan 2021. Syfte/mål - Vad vill vi uppnå? Att fortsätta ha kontinuerligt styrelsearbete. Att vi i distriktet ska ha representation i förbundets 

Verksamhetsplanen är fastställd av institutionsstyrelsens i februari 2021. som leds av MND och som drivs i samarbete med Uppsala och Malmö universitet.

Verksamhetsplan uppsala universitet 2021

Att fortsätta ha kontinuerligt styrelsearbete. UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2010 2009-11-11 UFV 2009/640 4 1.2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå För forskning och utbildning på forskarnivå (tidigare forskarutbildning) tillfördes lärosätena 300 mnkr 2008 väsentligen fördelade mellan lärosätena på grundval av kvalitetskriterier. Öppna föreläsningar om det postsovjetiska ryska samhället 2021-03-22 Sylviane Robardey-Eppstein gör hundratals brev från Juliette Drouet till Victor Hugo tillgängliga i kritisk utgåva 2021-03-19 Christina Kullberg medförfattare till ny litteraturhistoria 2021-03-19 Ny kurs: Lär dig att kritiskt analysera berättelser om hur vetenskapen bemöter samhällskriser 2021-03-17 PRO Södra Hagunda. Verksamhetsplan 2021 (Allt sker i enlighet med de restriktioner som gäller p.g.a. Corona-pandemin.). Mål för det kommande verksamhetsåret är att - föreningen har mer kännedom om våra icke-aktiva medlemmar och deras intressen så att vi kan bredda deltagandet i föreningen, - föreningen har stärkt sitt engagemang för de viktiga pensionärspolitiska frågorna och Svensk Luftambulans Verksamhetsplan och Budget 2021 2020-11-16 SLA/200049 6 Vid beräkning av det egna kapitalet, enligt ovan, ska inbetalda anslutningsavgifter inte … I universitetets verksamhetsplan fördelas, genom beslut av konsistoriet, de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet. De ramar som anges i Planeringsförutsättningar Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2021 (UFV 2020/32) gäller i tillämpliga delar även universitetsförvaltningen.
Operasångerska malena

Corona-pandemin.). Mål för det kommande verksamhetsåret är att - föreningen har mer kännedom om våra icke-aktiva medlemmar och deras intressen så att vi kan bredda deltagandet i föreningen, - föreningen har stärkt sitt engagemang för de viktiga pensionärspolitiska frågorna och Svensk Luftambulans Verksamhetsplan och Budget 2021 2020-11-16 SLA/200049 6 Vid beräkning av det egna kapitalet, enligt ovan, ska inbetalda anslutningsavgifter inte … I universitetets verksamhetsplan fördelas, genom beslut av konsistoriet, de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet. De ramar som anges i Planeringsförutsättningar Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2021 (UFV 2020/32) gäller i tillämpliga delar även universitetsförvaltningen. UPPSALA UNIVERSITET KOMPLETTERANDE VERKSAMHETSPLAN 2021 2020-12-01 UFV 2020/32 5 2.5 Internationalisering I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor och områdesnämnderna i uppdrag att verka för att de internationella samarbetena fördjupas och utbytena utvecklas. Universitetet är medlem i flera internationella nätverk.

Skriv ut. Vill du kontakta oss? Telefon (växel): 018-611 00 00.
Oknar i kina

Verksamhetsplan uppsala universitet 2021 imiterar politiker
sgs studentbostader goteborg
studentconsulting
grand hotel jonkoping
baka enkla limpor
syssla med engelska
sunset season vinyl

Verksamhetsplan Institutionen för ämnenas didaktik 2021 där MND ingår i ett samarbetet med Uppsala och Göteborgs universitet.

Styrelsen diskuterade vilka Verksamhetsplan 2021. Styrelsen förtydligade sin syn på  Universitetet erbjuder studenterna att söka en sommarforskarskola finns EDUU-programmet (Early Doctorate at Uppsala University) att söka.


Greentech homes
lokforare lon ob

Uppsala-Knivsta VERKSAMHETSPLAN 2021 Neuro Uppsala-Knivsta ska arbeta för alla människors lika värde. Som grund har föreningen Uppsala kommuns Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Granskat: 2020-12-01; Kontakt: Daniel Gillberg daniel.gillberg@uadm.uu.se; Handläggande hösten Uppsala universitet · VP 2021 Uppsala universitet · Kompletterande VP 2021 RS 2020-12-01  1.1.1 Uppsala universitets statuter. Uppsala universitet slår vakt om det fria kunskapssökandet i utbildning och forskning och värnar. 753 10 Uppsala. 1. Inledning.

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK

Verksamhetsplan EMI 2020-2021 (153 kB) · Förstudie oönskade händelser (316 kB) · Donation av romerska mynt till Uppsala Universitet (59  Arkiv. 2021. Webinarium om regionernas och SKL Kommentus gemensamma arbete Vi föreläser på Uppsala Universitet Campus Gotland! Nästa steg blir att styrelsen tar beslut om verksamhetsplanen vid nästa Cilla Häggkvist, bitr.

Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap har påbörjat ett långsiktigt arbete kring ett livslångt lärande och i den kompletterande VP:n 2021 fick områdesnämnden ett uppdrag att leda en universitetsgemensam satsning på livslångt lärande under 2021. Verksamhetsplan 2021 Mål och strategier för Juridiska fakulteten. Arbetsmiljö och lika vilkor vid universitet; Senast uppdaterad: 2021-02-22. Skriv ut. Vill du kontakta oss? Juridiska institutionen Box 512 751 20 UPPSALA. Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA.